7-dec-2015 17:55:00 / by De Vastgoedgids

Zijn de grond en het gebouw wel van mij?
Eenvoudig gezegd: het gebouw wel, de grond niet. Erfpacht is voor beide partijen, de koper en de verkoper, een win-winsituatie. Aangezien de koper enkel de constructie (= het gebouw) koopt, hoeft hij de grond niet te betalen en spaart hij een mooi bedrag uit. Daardoor rendeert de investering beter. Kopers hebben wel de volledige rechten over de grond alsof die hun eigendom is.

Erfpacht.jpgHoe is de erfenis naar mijn kinderen geregeld?

“Wanneer het vastgoed van eigenaar verandert, wat bij een erfenis het geval is, treedt een nieuwe erfpachtakte voor een periode van 99 jaar in werking. De nieuwe eigenaar geniet van dezelfde voordelen als de vorige eigenaar. Net als bij een klassieke vastgoedinvestering stellen zich dus geen moeilijkheden of problemen.”

 

Wat gebeurt er als de grondeigenaar zijn grond verkoopt?
“Een erfpachtovereenkomst is vastgelegd met een notariële akte en altijd gevestigd op de grond. Dat betekent dat ze onlosmakelijk verbonden is met de grond. Met andere woorden: een erfpachtovereenkomst is geen contract tussen partijen, maar op een stuk grond. Wanneer de grond van eigenaar verandert, blijft de eigenaar van de constructies op de grond genieten van zijn bestaande voordelen. In de praktijk weet een erfpachter vaak niet dat de grond van eigenaar is veranderd.”

 

Wat gebeurt er als ik als erfpachter mijn gebouw verkoop?
“Net zoals bij een erfenis of een schenking verandert het vastgoed in dat geval van eigenaar. Dat betekent dat een nieuwe erfpachtakte voor een periode van 99 jaar in werking treed. De nieuwe eigenaar krijgt dezelfde voordelen als de oorspronkelijke eigenaar.”

 

Wat gebeurt er als de waarde van de grond stijgt?
“Veel mensen denken dat de waarde van hun vastgoed niet stijgt wanneer de waarde van de grond stijgt. Maar dat is een misvatting. De waarde van vastgoed is namelijk afhankelijk van de locatie ervan, en niet van de eigenlijke hoeveelheid grond waarop het gebouwd is. Het is belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen de begrippen ‘locatie’ en ‘grond’.”

 

Hoe werkt de aftrekbaarheid van erfpacht?
“De vergoeding die een erfpachter jaarlijks voor zijn erfpacht betaalt, de zogenaamde ‘canon’, is honderd procent fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat uw belastbaar inkomen daalt en u dus minder belastingen betaalt. Een erfpachter vult het bedrag van zijn canon in in vakje 1147 (of 2147 voor vrouwen). De erfpachtvergoeding is vrijgesteld aan uw hoogste aanslagvoet, die in veel gevallen meer dan vijftig procent bedraagt. Wie bijvoorbeeld een jaarlijkse canon van 1.500 euro betaalt, spaart zo 750 euro belastingen per jaar uit.”

 

Gerelateerde artikelen:

Wat is erfpacht?

Wat zijn de voordelen van erfpacht?

Topics: erfpacht

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Privacy Preference Center