In de wereld van vastgoed roept de term mede-eigendom nog steeds heel wat vraagtekens op. Toch zou het voor appartementseigenaars een vertrouwd begrip moeten zijn. In dit artikel geven we een antwoord op de vier meestgestelde vragen.

Als mede-eigenaar krijgt u een basisakte en reglement van mede-eigendom in handen. Waarvoor dienen die documenten en welke informatie vind ik er in terug?

In de basisakte kan u een uitgebreide beschrijving van het appartementsgebouw vinden: de ligging, hoeveel het kadastraal inkomen bedraagt en welke ruimtes al dan niet gemeenschappelijk zijn. Het reglement van mede-eigendom biedt een overzicht van de rechten van de eigenaars, legt de afspraken van de algemene vergadering vast en bepaalt welke bevoegdheden er op de schouders van de syndicus rusten.

Misschien heeft u ook een reglement van inwendige orde ontvangen. Dat document is een samenvatting van de afspraken om de rust, veiligheid en orde in een appartementsgebouw te bewaren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over een verbod om fietsen naast een uitgang te plaatsen of een bepaalde plaats waar al het afval verzameld moet worden.

Hoe worden de algemene kosten precies verdeeld en hoe groot is mijn bijdrage precies?

Het is vanzelfsprekend dat u als eigenaar de kosten draagt die verbonden zijn aan uw appartement verbonden zijn. We spreken dan bijvoorbeeld over het gebruik van water, gas en elektriciteit. Daarnaast zijn er ook algemene kosten voor het aanstellen van een syndicus, een poetsvrouw, algemene brandverzekering, enzovoort.

Het reglement van mede-eigendom bepaalt in welke mate een eigenaar moet bijdragen aan die kosten. Meestal worden die verdeeld op basis van de waarde van de verschillende appartementen. Al kan die verdeling ook gebeuren in functie van het gebruik van de gemeenschappelijke delen. Dat betekent dat iemand die op de eerste verdieping woont, minder moet bijdragen dan iemand op het hoogste verdiep. In de praktijk komt dat principe echter weinig voor. Om te weten in welke situatie u zich bevindt, bladert u best eens door het reglement.

Wat is een syndicus en wat doet hij precies?

Het takenpakket van de syndicus ligt meestal in de handen van een gespecialiseerd bedrijf. Indien ze jou zouden vragen om die verantwoordelijkheid op te nemen, is het aangeraden om hier goed over na te denken. Wanneer u niet op de hoogte bent van de specifieke spelregels is het beter om niet op dat aanbod in te gaan.

In het reglement van mede-eigendom vindt u de precieze bevoegdheden van de syndicus terug. Die variëren per appartementsgebouw, maar de wet legt wel enkele minimale taken vast. De syndicus staat in voor de administratieve, boekhoudkundige, technische en juridische beheer van het gebouw. Daarnaast organiseert hij ook de algemene vergadering, betaalt hij de nodige rekeningen en staat hij in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes.

Welke bevoegdheden heeft de algemene vergadering en hoe verloopt de stemming?

Als mede-eigenaar bent u automatisch lid van de algemene vergadering. Die wordt doorgaans een keer per jaar georganiseerd. Minstens de helft van de eigenaars moet hierop aanwezig zijn. Daarnaast moeten de aanwezigen ook de helft van het aantal aandelen vertegenwoordigen.

De algemene vergadering beslist over heel wat zaken. Dat kan gaan van het plannen van onderhoudswerken en de benoeming van de syndicus tot de verbouwing van de gemeenschappelijke delen. Afhankelijk van de beslissing is er een andere meerderheid vereist. Indien u het toch niet eens zou zijn met wat er op zo’n algemene vergadering beslist wordt, kan u als mede-eigenaar naar een vrederechter stappen. Dat kan trouwens enkel als het om een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing zou gaan.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Privacy Preference Center